Hoppa till huvudinnehåll

Publicerade examensarbeten

Här kan du läsa och söka fram publicerade examensjobb på vår institution

Samtliga publicerade examensarbeten finns samlade på SLU:s publiceringsplattform Epsilon. Nedan visas de senaste examensarbetena från institutionen.

  • Effektivitet inom rundvirkestransport

    Nilsson, Axel, 2024. Effektivitet inom rundvirkestransport : en fallstudie på Södra skogsägarnas eget åkeri. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  • Underväxtens effekter på gallringsarbetet

    Svangärd, Lukas, 2024. Underväxtens effekter på gallringsarbetet : hur underväxttäthet påverkar drivningsarbetet och skogsmaskinförarnas arbetsmiljö i gallring. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  • Arbetsmiljö och säkerhet till skogs

    Olsson, Rikard, 2023. Arbetsmiljö och säkerhet till skogs : en enkätstudie om skogsentreprenörers arbetsmiljöarbete. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Publicerad: 29 februari 2024 - Sidansvarig: michaela.lindhe@slu.se
Loading…