Användning av tallolja i industriell fiberskivor

Senast ändrad: 13 september 2023

Sammanfattning

Fiberskivornas vattenstabilitet förbättras i allmänhet genom att man tillsätter en liten mängd paraffinvax till fibermattan innan man applicerar harts. Paraffinvax är en fossilbaserad dyr kemikalie med ett stort koldioxidavtryck, och den måste ersättas med mer hållbara kemikalier. Tallolja är en biprodukt från kraftmassa, med en genomsnittlig global produktion på ca 2 miljoner ton per år. Talloljans råvaror används för produktion av biodiesel, medan de raffinerade talloljorna främst används för att producera torkoljor, såpa, smörjmedel, linoleum, färger och lacker. Talloljebeck är en sidoström från raffineringen och används som bindemedel i cement och som emulgeringsmedel för asfalt. TallBoard-projektet syftar till att etablera en ny värdekedja för skogsbioraffinaderi genom att ersätta det fossilbaserade paraffinvaxet med talloljebeckbaserad hydrofob formel för fiberskivor i industriell nivå och avsevärt minska koldioxidavtrycket från de färdiga fiberskivorna. De tidigare Vinnova-BioInnovationsprojekten illustrerade den stora potentialen i att använda högoljebaserade hydrofoba medel i fiberskivor i laboratorie- och pilotskala (TRL6), medan det här projektet syftar till att öka potentialen i formlerna för att tillverka fiberskivor i fullskaliga industriella miljöer genom att ta itu med relevanta tekniska, marknads- och hållbarhetsaspekter, och på så sätt nå TRL7, MRL5 och SRL5. Projektet förväntas stärka den svenska skogsindustrins globala gröna konkurrensfördelar och kommer i hög grad att anpassa sig till sociala bioekonomiska strategier genom att bidra till olika globala hållbarhetsmål genom att utveckla mer hållbara produkter och utnyttja sidoströmmar från skogsindustrin.

Fakta:

Projekttidtabell  2023-06-01 - 2025-11-30

Fniansiär: Vinnova

Projekt deltagare SBT: Stergios AdamopoulosAdrien Lettoffe

Projekt partners: Linnaeus University, SLU, IKEA of Sweden AB, Lawter B.V., SunPine AB  

Total projektbudget: 12 500 000 SEK 

Relaterade sidor: