AUTO2 - Automation for autonomous terrain mobility

Senast ändrad: 27 augusti 2020

Detta Vinnova-finansierade projekt är ett samarbete mellan 15 parter som samarbetar för att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara tekniklösningar för en skonsam och produktiv terrängkörning genom automation. Projektet adresserar viktiga villkor för självkörande fordon.

SLU tillsammans med Skogforsk, KTH, Komatsu, LTU, UMIT, Unibap AB, eXtractor AB, BAE Hägglunds, Skogstekniska klustret, Sveaskog, SCA, Holmen, Strora Enso, BillerudKorsnäs och Södra har blivit beviljade ett anslag från Vinnova gällande autonoma skogsmaskiner.

Idag har branschen svårt att rekrytera nya operatörer. Projektet avser säkra ett framtida lönsamt och skonsamt skogsbruk genom att utveckla tre nyckelprodukter. Produkterna ska tillämpa den senaste tidens utveckling inom AI och självkörande fordon och anpassa dessa tekniker för terrängmaskiner. Produkterna angriper tre nyckelförutsättningar för mera självgående maskiner; upprättandet av en säkerhetszon runt maskinen, detektion av hinder samt fjärrstyrning. Målsättningen är att produkterna ska starta en ny våg av utveckling som leder till en förflyttning av dagens skogsmaskinsoperatörer till mera kontorslika miljöer. Det i sin tur väntas leda till ökad produktivitet, mindre skogsmarkpåverkan, bättre arbetsmiljö och tillgängliggöra skogsmaskinsoperatörsyrket till en större andel av befolkningen.

Produkterna förväntas även leda till lägre energiförbrukning och därmed minskade CO2-utsläpp. De kommer att stärka den svenska skogsmaskinsindustrins konkurrensförmåga på den internationella marknaden, samtidigt som det kommer att leda till en nationell och global förbättring av arbetsmiljö och ekologisk hänsyn vid det hållbara brukandet av skog.

Skogforsk är projektledare för Auto2. Ola Lindroos leder arbetspaket Systemanalys. Huvuduppgiften är att analysera framtidens autonoma system. Carola Häggström leder arbetspaketet AutoSafety. Huvuduppgifterna i AutoSafety är att detektera och varna människor i närhet av maskinen.

 

Framtidens automation - läs mer här!

Fakta:

Projekttidtabell: 2018-12-01 – 2020-12-31

Finansiär: Vinnova

Samarbetspartners: SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Skogforsk, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan, Komatsu Forest, LTU (Luleå tekniska universitet), UMIT (forskningslabb på Umeå universitet), Unibap AB, eXtractor AB, BAE Hägglunds, Skogstekniska klustret, Sveaskog, SCA, Holmen, Stora Enso, BillerudKorsnäs och Södra.

Projektbudget: 20 005 500 SEK varav 9 998 000 SEK från Vinnova