TIMMER

Senast ändrad: 18 april 2023

År 2000 publicerade vi en bok med titeln ”Skador och fel på tall- och grantimmer” och den fjärde och sista upplagan trycktes 2006. Sedan den första upplagan har vi samlat nytt material och vi har också fått förslag om att utöka innehållet. Den här boken omfattar därför ett omarbetat innehåll från den tidigare, samtidigt som nya avsnitt har tillförts i sådan omfattning att vi valt att göra en helt ny bok. Femte upplagan (2019)

ISBN: 978-91-576-9030-2

Den här boken behandlar i bild och text timmer som råvara men även kortfattat hur det tas tillvara fram till sågningen. De egenskaper som behandlas har betydelse vid förädling av timmer, vissa faktorer har mycket stor praktisk betydelse, andra skall mer ses som kuriosa. Underlaget till mycket av den sågverksstatistik som redovisas har hämtats från de sågverksinventeringar som institutionen brukade utföra tidigare år. Tanken med boken har varit att inte enbart som tidigare behandla skador och fel på timmer utan även virkesegenskaper, timmerhantering och sågverksindustrins struktur. Vad gäller hantering av timmer ingår en summarisk historisk tillbakablick men syftet har främst varit att beskriva förhållandena 2010.

 

Beställ boken här.

Fakta:

Boken: Inbunden
IBSN: 978-91-576-9030-2
Upplaga: 1:5
Antal sidor: 221 sidor
Pris ink moms: 541 kr + frakt
Pris ex moms: 510 kr + frakt

Relaterade sidor: