Fibrer, lim & kompositer

Senast ändrad: 16 mars 2023

Vår grupp arbetar med grundläggande och praktiska frågor relaterade till miljövänliga kompositer tillverkade av hållbart trä och andra växtfibrer, sekundära råvaror och industriella fibrösa sidoströmmar. Dessa kompositer kan betraktas som alternativ till befintliga produkter som idag används i möbler och byggnader.

Ett fokusområde är studiet av förnybara biobaserade, biologiskt nedbrytbara och formaldehydfria lim. Deras användning gör att vi kan uppnå nya produktdesigner förknippade med förbättrade återvinningsmöjligheter för slutprodukter, för ökad prestanda och förbättrad miljöprofil för kompositer. Nyligen genomförda initiativ för att öka resursanvändningseffektiviteten involverar utnyttjande av olika avfallsmaterial (t.ex. trä, jordbruksbiomassa, papper, gummi) i kombination med olika billiga oorganiska bindemedel för tillverkning av nya strukturella och isoleringskompositer. Vi har fullt utrustade laboratorier och använder olika metoder, såsom fiber- och partikelstorleksanalyser, interaktion mellan vävnader och lim på makro- och mikronivå, fysikalisk-kemiska egenskaper, termiska karakteriseringar, automatiserad bindningsutvärdering, tillverkning av kompositer med varm- och kallpressning, oförstörande provning, förändringar av egenskaper under varierande temperatur- och luftfuktighetsförhållanden, mekaniska hållfasthetsbestämningar inklusive finita elementanalys och återvinningsprocesser.

Gruppmedlemmar

Infrastruktur

  • Mikroskopi och fiberanalys: Ljus-, fluorescens- och elektronmikroskopi (TEM/SEM) inklusive avancerade EM-preparativa faciliteter för biologiska prover. Statisk (FiberShape) och automatiserad våt och torr (QicPic) fiber- och partikelanalys. Campus tillgång till konfokalmikroskop, atomkraftsmikroskopi och SEM-EDX

  • Kemi och reologi: HAAKE MARS 60 reometer. Kemiska och termiska analyser med GC-MS, HPLC, Mettler-Toldeo TGA och DSC, FTIR, samt UV och fluorescensspektroskopi. Brookfield viscocimeter med geltimerkopplingsenhet, soxhletextraktion, pH-mätare, dispergerare, pilkvarn. Campus tillgång till NMR, XRD och MALDI-TOF masspektrometri

  • Kompositer: F3 Electra hammarkvarn, spånklassificerare, IMAL ultraljudslaboratoriesikt, Joos Laboratory Press LAP 200, Lödige FM 130 D limblandare, Hobart 30 L blandare för oorganiska bindemedel, röntgendensitetsprofilanalysator (Grecon DAX 6000), Automated Bonding Evaluation System (ABES), NDT akustiskt system BING, MTS Criterion® Series 40 Elektromekaniskt Universal Test System 1-100 kN, IMAL vattenbad för svälltester, Pol-Eco ugnar, Memmert klimatkammare, krypsteg med upp till 20 positioner i en klimatkammare

Forskning

Vi samarbetar med akademi och industri, både i Sverige och utomlands. Tjänsterna tillhandahålls genom Treeseach

Pågående projekt: