BioGlue-Centre: Kompetenscentrum för Biobaserade Lim

Senast ändrad: 13 september 2023

Sammanfattning

BioGlue-Centre är ett excellens-nätverk inom området biobaserade lim, i samarbete med 3 universitet och 12 företag från olika industrisektorer (möbler, konstruktion, förpackningar), som delar samma forskningsfrågor kring lim och limning. Centret adresserar det akuta behovet inom dessa sektorer att bli mer hållbara genom att öka hastigheten i jakten på biobaserade alternativ till de enorma mängderna, nästan uteslutande, fossilbaserade lim som används idag. Enbart dessa sektorer står för cirka 25 % av världens totala limkonsumtion och representerar därmed en stor marknadsandel. Det har hittills inte varit möjligt att ersätta fossilbaserade lim med biobaserade lim eftersom det saknas grundläggande kunskaper för att åstadkomma högpresterande och mer miljövänliga produkter. Centrets vision att bli en världsledande forskningsmiljö kommer att uppnås genom utveckling av paradigmskiftande kunskap om biobaserade lim inom tre forskningsområden: råvaror och formuleringar, aspekter av lim, samt slutanvändningskrav och hållbarhet. En forskningsmiljö som denna, med fokus på lim och limfunktion, existerar inte idag på internationell nivå. Centret ger en unik möjlighet att starkt påverka nya forskningsriktningar och revolutionera området för biobaserade lim, vilket skapar stora fördelar för de inblandade partnerna och bidrar till en mer hållbar industri.

Fakta:

Projekttidtabell:  2023-11-01 - 2028-12-31

Finansiär: Vinnova

Projektdeltagare SBT: Stergios Adamopoulos

Projekt partners: Swedish University of Agricultural Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Linnaeus University, 2D fab AB, Akzo Nobel Adhesives AB, Arbio AB (Swedish Wood), BASF SE, Green Furniture Concept AB, IKEA of Sweden AB, Isotimber Holding AB, Lantmännen ek för, Masonite Beams AB, Stora Enso AB, Södra Skogsägarna ek för, Tetra Pak Packaging Solutions AB  

Total projektbudget: 109 000 000 SEK 

Relaterade sidor: