Micro- och nanostrukturella studier av effektivikt och cellväggs-fördelningar av moderna och nya träskyddsmedel

Senast ändrad: 03 november 2020

Syftet med projektet är att studera den micro- och nanostrukturella fördelningen av nanokopper och hydrofobiskt verksamma medel (ex silikon, oljor) på cellnivå och korrelera detta mot biologiska angrepp orsakade av de mest viktiga rötsvamparna. Projektet inleds med impregnering av nya organiska eller nanoCu medel. Fördelningen av medlet kommer att studeras i ljus- och elektron mikroskop med olika upplösning och olika funktioner som visar olika struktur. Det impregnerade virket kommer att testas med Europeiska standardförsök för att mäta dess effekt mot rötsvampar. Samtidigt kommer olika träskyddsmedel exponeras i fält för att se hur väl de kan stå emot verkliga förhållanden, både när de har markkontakt och när de är exponerade ovan mark. Svampar som angriper dessa utomhusexponerade prover kommer att identiferas för att få kunskap om vilka typer av svampar som utgör det största hotet mot dessa nya medelen. När försöken visar resultat kommer medlen optimeras ytterligare utifrån de resultat som erhållits.Vi har förmågan och kunskapen att göra en komplett studie från impregnering via tester och fösök både på labb och i verkligheten se hur impregneringsmedlen faktiskt fördelar sig för att på en nanostrukturellanivå i veden samt identifera de svampar som angriper medlen och ved. Detta leder till kunskap om hur nya miljövänliga träskyddsmedlen bör se ut i framtiden för att möta kraven från båda användaren och miljön.

Fakta:

Projekttidtabell: 2009-01-01 – 2011-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Geoffrey Daniel (projektledare), Nasko Terziev

Projektbudget: 2 400 000 SEK


Kontaktinformation