FOBIA

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Projektets målsättning är att öka konkurrenskraften hos skogliga entreprenadföretag i de nordliga och perifera delarna av Finland, Sverige, Skottland och Irland. Projektet grundar sig i behovet av att förbättra förmågan till att möta växande tjänstebehov.

”Många skogsentreprenörer har ett behov av att öka sin kompetens för att framgångsrikt kunna möta ökade behov, men deras möjligheter till fortbildning är ofta begränsad av brist på tillgänglig tid och de ofta långa avstånden till utbildning. Många skogliga entreprenadföretag upplever också vikande lönsamhet, vilket gör det svårare att rekrytera och behålla kompetent personal”, säger Paula Jylhä från Naturresursinstitutet (Luke).

Inom FOBIA-projektet (Forest Business Innovation and Advancement) skall dessa barriärer minskas genom att introducera nya affärsmodeller och genom att utveckla verktyg, tillgängliga genom digitala plattformar, för att hjälpa entreprenörer att öka lönsamhet, produktivitet och kompetens.

Filmen om FOBIA

Filmen är med engelska tal men med svenska undertext.

Fakta:

Projekttidtabell: Projektet pågår 2017-06-01 - 2020-05-31

Finansiärer: Northern Periphery and Arctic Programme / the European Regional Development Fund

Samarbetspartners: Natural Resources Institute Finland, Työtehoseura ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Tietohippu Oy, SE Skogsentreprenörerna, Inverness College-UHI, Waterford Institute of Technology

Associerade partners: John Deere Forest Oy, Komatsu Forest Oy, Koneyrittäjien liitto ry (in Finnish), Skogscentralen, Ponsse Oyj, Highlands and Islands Enterprise, Norbord Europe Ltd, Western Forestry Co-op, Kearney Training & Consultancy (KTC Safety) Ltd, Teagasc, Coillte.

Projektdeltagare SBT: Emanuel Erlandsson, Tomas Nordfjell, Ola Lindroos, Thomas Kronholm, Carola Häggström

Projektbudget: 1 900 000 EUR