Synliggörande av den 3-dimensionella strukturen hos vedcellväggar (3D-NanoWood)

Senast ändrad: 03 november 2020

På grund av betydelsen för egenskaperna har vedpolymerernas arrangemang fascinerat vetenskapsmän i åratal. Tidiga studier har avslöjat skillnader genom selektiv borttagning komponenterna medan senare studier har gjorts genom märkning av komponenterna och genom mikroskopistudier.Dessa studier har emellertid ofta medfört felaktigheter. I föreliggande projekt vill vi studera arrangemang och fördelning av vedens huvudsakliga biopolymerer i fiberväggarna genom att använda avancerade elektronmikroskopiska studier kopplat till elektrontomografi (ET). TEM medför högupplösta bilder i nanometerområdet som ger 2-D bilder. ET kan emellertid ge multipla bilder som sammanfogade ger 3-dimensionella bilder i en tomograf. Genom datasimulering är det möjligt att skapa 3-D-simuleringar och avslöja information om 3-dimensionella strukturer vilket inte varit möjligt tidigare. Våra preliminära studier har visat en stor potential för denna metod och medfört observationer hos vedens makromolekylära struktur inte möjliga tidigare.

Fakta:

Projekttidtabell: 2016-01-01 – 2018-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Geoffrey Daniel (projektledare) Dinesh Fernando

Projektbudget: 3 300 000 SEK