MASSAVED

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Den här boken behandlar i bild och text massaved som råvara för framställning av pappersmassa. God råvara är basen för massaindustrin. Sveriges yta på 41 miljoner hektar består till 55 % av produktiv skogsmark. Totalt fanns det i Sverige år 2010 drygt 3 miljarder skogskubikmeter, m3sk, växande skog, vilket gör vårt land till ett av Europas skogrikaste länder. I Sverige har sortimentet massaved vuxit ända sedan slutet av 1800-talet och är idag en hörnpelare till vårt välstånd.

IBSN: 978-91-576-9306-8

Massaindustrin är den största förbrukaren av vårt virke, cirka 46 miljoner m3fub per år eller 65 % av landets virkesförbrukning. Boken ger en orienterande bild av massindustrins struktur i landet och olika processers krav på råvaran och den vänder sig främst till skogs- och virkesfolk samt råvaruansvariga inom industrin. En förhoppning är också att boken kan komma till användning inom utbildning och även vara till glädje för personer med intresse för skogsråvara. De egenskaper som behandlas har betydelse vid traditionell förädling av massaved. Vissa faktorer har stor praktisk betydelse, andra är mer av orienterande art.

Beställ boken här.

Fakta:

Boken: Inbunden
IBSN: 978-91-576-9306-8
Författare: Mats Nylinder, Hans Fryk
Antal sidor: 147 sidor
Pris ink moms:  488 kr + frakt
Pris ex moms: 460 kr + frakt

Relaterade sidor: