Cirkulära träfiberskivor

Senast ändrad: 21 december 2023

Fiberskivor är en träpanelstyp som används flitigt i främst möbler , men även som golv, inredning och byggnadsisolering. Den globala produktionen av träfiberskivor har haft en exponentiell tillväxt sedan de uppfanns för cirka 40 år sedan, men det saknas industriellt mogna koncept för återvinning av träfiberskivor på grund av de härdbara amidhartserna som används i produktionen. Träfiberskivor tillverkas alltså helt av jungfruliga träfibrer och som ett resultat av detta är branschen utsatt för osäkerheter och risker relaterade till tillgången av skogsmaterial. För att öka resurseffektiviteten och bekämpa miljö- och hälsotrycket från fossilbaserat lim, föreslår projektet en innovativ produktdesign och återvinningskoncept för cirkulära träfiberskivor som skulle möjliggöra användning av biobaserat lim och sekundära fibrer från återvinning i produktionskedjan. Med lovande resultat från ett tidigare Vinnova-BioInnovation-projekt på TRL 5, går Sveriges lantbruksuniversitet i täten för att demonstrera teknikerna på TRL 6-7 i ett systemdimensionsperspektiv och i samarbete med ett starkt team av svenska och internationella behovsägare (IKEA som både tillverkare av träfiberskivor och möbler, FINSA som tillverkare av träfiberskivor med toppmoderna pilotanläggningar), och lösningsägare (LANTMÄNNEN som stärkelseleverantör, AKZO NOBEL som tillverkare av harts och lim, SAPPI som producent av tillsatser för lim).  

Fakta:

Projekttidtabell:  2023-10-20 - 2026-10-19

Finansiär: Vinnova

Projektdeltagare SBT : Stergios Adamopoulos, Adrien Letoffe, Carmen Cristescu

Projekt partners: Swedish University of Agricultural Sciences, Akzo Nobel Adhesives AB, IKEA of Sweden, Lantmännen, Finsa, Sappi, Linnaeus University

Total projektbudget: 12 600 000 SEK 

Relaterade sidor: