Höghastighetstorkning av skogsindustriellt slam i vakuum (HASSIV)

Senast ändrad: 16 augusti 2021

För att frigöra potentialen hos skogsindustriellt slam som en råvaruresurs krävs ekonomiskt och miljömässigt hållbara torkmetoder. En lovande teknologi, ännu bara tillgänglig i pilotskala, är höghastighetstorkning i vakuum. Metoden nyttjar industriell spillvärme och ger därmed god energieffektivitet. Med ytterligare forsknings- och utvecklingsarbete ges en möjlighet att grundligt utvärdera processens potential för industriell tillämpning samt att undersöka optimeringsmöjligheter för specifika slamtyper och för enskilda processförhållanden.

Projektgruppen har genomfört, och kommer parallellt att genomföra, industrinära studier i pilotskala i samarbete med skogsindustriella partners, där industriellt slam processas i pilotskala. Genom dessa erfarenheter ges möjlighet till en kontinuerlig utvärdering av projektets resultat och inriktning. Slammens fukthållande förmåga och torkförlopp studeras med ett flertal metoder och inom projektet utvecklas en mätutrustning för att i bänkskala simulera höghastighetstorkning i vakuum. Projektet använder sig även av snabba on-line- eller at-linemetoder för karakterisering av organiska föreningar och askämnen. Resultaten från projektet kommer att öka kunskapen om denna potentiellt banbrytande teknik och fungerar som en plattform för framtida utveckling av höghastighetsvakuumtorkningsprocesser. Visionen ligger i ett genombrott för en metod för att uppnå nya lösningar för användning av slammaterial som en hållbar framtida råvara.

Läs mer om projektet i FORMAS projektdatabas.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation