SvampHäll

Senast ändrad: 17 juni 2020

SvampHäll - Utveckling av ett kostnadseffektivt och automatiskt system för produktion av ätlig svamp och svampsodlingssubstrat i Sverige

SvampHäll är ett projekt inom programmet Europeiska Innovationspartnerskapet för jordbruksutveckling (EIP-AGRI). Svenska jordbruksverket ansvarar för finansieringen och åtgärderna i Sverige.

Det allmänna målet med detta projekt är att vidareutveckla våra innovationer för kombinerad produktion av ätliga svampar och biobränslen i Sverige. Kärninnovationen härrör från våra tidigare forskningar som resulterade i nya metoder och processer (pågående patenterade) som ska sänka energiförbrukningen och kostnaderna för produktion av ätliga svampar i Sverige. Detta projekt kommer att validera nyutvecklade tekniker och utvärdera prototyper av uppfunna utrusning och processer, vilket kommer att öka möjligheterna till automatisering av svampindustrin. Resultaten ska möjliggöra utvecklingen av en kostnadseffektiv, miljövänlig och energi- och resurseffektiv odling av ätliga svampar - ett proteinrikt livsmedel.

Fakta:

Projekttidstabell: Steg 2 (genomförande) 2020-08-01 - 2023-01-31
Projekttidstabell: Steg 1 (gruppbildning), 2019-02-18 – 2019-12-31

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Svensk Jordbruksverket

Samarbetsartners: Biosteam AB, Hällnäs Handelsträdgård AB, Swedfungi AB, GreenSteam AB.
Project partner interal

Projekt budget: Steg 2 -  2 498 694 SEK
Projekt budget: Steg 1 -  80 000 SEK

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Shaojun Xiong, docent/forskare

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU

Shaojun.xiong@slu.se