InnoPels

Senast ändrad: 24 oktober 2022
Pellets

Ökad resurseffektivitet genom innovativ ny råvaruhantering vid tillverkning av bränslepellets

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap och bidra till:

  • Nya råvaruhanteringsrutiner (separat hantering av klentimmerspån och grovtimmerspån) för effektivare och minskad lagring och volymhantering av färskt sågspån
  • Minskade problem med självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets genom bättre råvarukontroll i kombination med effektivare processtyrning
  • Bättre kunskap om hur torkprocessen (lågtemperatur- resp högtemperaturtorkning) i kombination med klentimmerspån resp. grovtimmerspån påverkar självuppvärmning och bildning av brandfarliga och giftiga gaser vid lagring av pellets
  • Spektroskopiska metoder och modeller för att bedöma råvarans kvalitet/riskbenägenhet för varmgång (andel splint-/kärnved, innehåll av harts- och fettsyror) innan pelletering

Projektet genomförs i samarbete mellan SLU, Karlstads Universitet (Kau) och The Paper Province. SLU ansvarar för den övergripande projektkoordineringen.

Fakta:

Projekttidtabell: 2021-11-01 – 2023-12-31
Finansiärer: VINNOVA, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB
Samarbetspartners: SLU, Karlstads Universitet, The Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB, Bergkvist Siljan Skog AB

Projektdeltagare SBT: Michael Finell, Mehrdad Arshadi, Josefina Nyström, Paul Geladi, Carina Jonsson

Projektbudget: 7 300 000 kr

Relaterade sidor: