Hoppa till huvudinnehåll

Biomassateknologi och Kemi

Avdelningen för Biomassateknologi och Kemi (BTK) fokuserar på karakterisering och förädling av biomassa till olika typer av biobränslen och andra biobaserade produkter. Gruppen utvecklar spjutspetsteknologi för förbehandling, modifiering, fraktionering och densifiering av skogs- och åkerbaserad biomassa samt olika industriers restprodukter och avfall för produktion av el, värme och mer högvärdiga produkter i bioraffinaderier. On-line kvalitetskontrollmetoder utvecklas och används både i vår forskningspilot och i industriella anläggningar. En stor del av vår forskning görs i nära samarbete med industrin.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…