Mobile Flip

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Projektets syfte är att utveckla och demonstrera mobila och flexibla processer för behandling och förädling av outnyttjade resurser från jord- och skogsbruk.


Kontaktinformation