Mobile Flip

Senast ändrad: 18 augusti 2020

Projektets syfte är att utveckla och demonstrera mobila och flexibla processer för behandling och förädling av outnyttjade resurser från jord- och skogsbruk.

Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se