Ett ramverk för utveckling och implementering av biobaserade trälimsystem genom brottmekanisk provning

Senast ändrad: 13 september 2023

Sammanfattning

Träindustrin har som mål att ersätta fossilbaserade lim med hållbara biobaserade alternativ, men hittills är dess industriella implementering begränsad. En viktig utmaning är korrekt utvärdering av den mekaniska prestandan hos nya limsystem för trä. Det standardiserade skjuvförbandtestet som används idag ger en dålig indikation på prestanda. Införandet av brottmekanik vid studier av limförband har spelat en viktig roll i områden med snabb utveckling såsom bil-, flyg-, och vindkraftverksindustrin genom att introducera nya standardiserade testmetoder, designkriterier och prediktiva analyser. Detta tillvägagångssätt används dock inte i träindustrin idag för att utvärdera den mekaniska prestandan hos nya trälimsystem. Detta projekt syftar därför till att skapa ett ramverk för träindustrin för att utvärdera biobaserade trälimsystem och med hög noggrannhet förutsäga den mekaniska prestandan hos relaterade träbaserade produkter. Projektet antar ett brottmekaniskt tillvägagångssätt som möjliggör implementering av korrekta prediktiva analyser genom en kombination av numerisk modellering och experimentella metoder. Ramverket kommer att byggas, testas och utvärderas tillsammans med andra aktörer, samtidigt som man överväger det praktiska i att använda metodiken i en industriell miljö, för att säkerställa lämplighet för ändamålet. Detta kommer att bidra till vidareutveckling och framgångsrik implementering av biobaserade trälimsystem inom träindustrin.

Fakta:

Projekt tidtabell: 2023-01-01 till 2026-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Joran van Blokland, Stergios Adamopoulos

Projekt partners: Uppsala universitet, Lunds universitet

Projektbudget: 3,999,258 SEK

Relaterade sidor: