Smallwood

Senast ändrad: 10 juni 2021

Hållbart utnyttjande av unga täta bestånd

Träd från unga täta bestånd (Small Diameter Stands som förkortas till SDS) är en stor underutnyttjad skogsresurs i de flesta europeiska länder, med en stark potential att bidra till att bygga upp en hållbar skogsbaserad bioekonomi.

Den idag vanligaste hanteringen av SDS är röjning, vilket ger kostnader men inga inkomster eftersom de avverkade träden lämnas på marken. Den främsta orsaken till varför SDS-potentialen i Europa i stort sett inte utnyttjas är den låga produktiviteten och höga kostnaderna vid skörd, tillsammans med ett lågt marknadspris för små träd. Även om det finns några kommersiella produkter avsedda för skörd av små träd på marknaden så visar forskning tydligt att det finns ett stort behov av teknisk utveckling. Detsamma gäller arbetsmetoder och upphandlingssystem för att en bra produktionskedja. Om mer effektiva skördetekniker och system kunde utvecklas skulle den potentiella SDS-volymen att skörda bara i Sverige och Finland ligga på 20-30 miljoner m3 per år.

Övergripande mål

Att utveckla och utvärdera ny teknik och nya affärs- och driftsmodeller som kan stödja en hållbar hantering och användning av olika typer av skogsbestånd med liten diameter.

Läs mer om projektet på den engelska sidan.

Fakta:

Projekttidtabell: 2019-2022

Finansiärer: ERA-Net Cofund ForestValue

Samarbetspartners: Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Spain, Slovenian Forest Institute (SFI) Slovenien, Faculty of Economics and Business, University of Maribor (FEB) Slovenien, University of eastern Finland, School of Forest Sciences (UEF) Finland, Bracke Forest, Sweden 

Projektdeltagare SBT: Tomas Nordfjell

Projektbudget: 1 900 000 EUR