Nya aspekter på hållfasthetsegenskaper hos värmebehandlat trä vid användning i bärande konstruktioner

Senast ändrad: 03 november 2020

Värmebehandling är en miljövänlig teknik för att förbättra dimensionsstabilitet och beständighet hos trä. För närvarande används värmebehandlat trä till icke bärande konstruktioner, t.ex. i utvändiga fasader och terrasser. Värmebehandlat trä har lägre hållfasthet på grund av nedbrytning av träets polymerer. Dessutom är materialet mer känsligt mot sprickbildning. Det finns dock ett växande intresse för att använda Värmebehandlat trä för konstruktioner och tidigare resultat har visat att det finns potential. Föreliggande projekt avser tvärvetenskaplig forskning i syfte att utforska grunder för och behov av att utöka användning av Värmebehandlat trä i byggsektorn. Det kommer att undersökas inverkan av kvistar och fiberstörningar på brottegenskaper, dessutom kryp- och utmattningsegenskaperna under långtids- och varierande belastningar för att få lokala variationer och tillförlitliga böjhållfasthetsvärde. Projektet syftar därför till att utvärdera möjligheten att utveckla en metod för hållfasthetssortering av värmebehandlat trä och ge förslag på dess lämplighet för olika användningsområden, och en återkoppling för justeringar av den industriella processen. Det planeras att projektets resultat kommer att spridas till forskarna och industrin, och till de berörda parterna i trä- och byggsektorn.

Fakta:

Projekttidtabell: 2016-01-01 – 2018-12-31

Finansiärer: Formas

Koordinerande organisation: Linnéuniversitetet

Projektdeltagare: Stergios Adamopoulos (projektledare SLU/SBT), Geoffrey Daniel (SLU/SBT), Girma Kifetew, Jan Oscarsson

Projektbudget: 3 000 000 SEK