Laboratorier SBT

Senast ändrad: 12 augusti 2021

SBT:s forskning bedrivs till stor del i olika typer av laboratorier.

Det finns ett analytiskt laboratorium i SLUs hus i Umeå, med möjligheter att göra våtkemiska analyser, siktning m.m. Vi har även samarbetet med Umeå universitet med analyser som NIRS (Nära Infraröd spektroskopi) och hyperspektral bildtagning, både vad gäller metoder och utrustning. På andra sidan staden ute på Röbäcksdalen finns ett större labb i form av försökspiloten biobränsletekniskt centrum, BTC och en torkanläggning för biomassa. Till sist så sker även en hel del verksamhet ute i det biologiska laboratorium som i vardagsmun kallas skogen. Då sker verksamheten ofta i samarbete med skogsnäringen, som kan erbjuda skogsmarker som är lämpliga för forskningsändamålet. 

 

Bokning av huvudlaboratoriet i Umeå

Bokning av huvudlaboratoriet i Umeå, internt för SBT's medarbetare. Bokningsfilen finns på SBT common.

 

Bokning av instrument

Bokning av utrustning på SBT's laboratorium i Umeå, endast för behörig personal.

Här kan du boka utrustning/instrument.

Personal på andra avdelningar eller utanför SBT kontaktar Josefina Nyström eller Carina Jonsson för bokning av instrument.

Klara (kemikaliehantering)

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i kemikaliehanteringssystemet Klara.

För att nå Klarasystemet och ta fram säkerhetsdatablad behöver du sitta vid en SLU-dator, om du inte är en registrerad användare av Klara.

Gå vidare till Klara här:

 

Nära infraröd spektroskopi (NIRS)

Nära infraröd spektroskopi (NIRS) är en teknik som ger spektra av övertoner från IR området. På grund av det relative stora inträngningsdjup i proverna behövs det ingen eller liten provpreparering och mätningen är snabb (typisk 0.5 – 4 min). En del apparater kan till och med användas i fält.

NIRS kan användas på alla bio- och kliniska material. Även mätning på oorganiska material (geologiska och arkeologiska prover) är möjlig. Typiska mätningar på organiska material är: livsmedel, foder, biomassa, biobränsle, kliniska prover, läkemedel och miljöprover.

SBT har tillgång till ett antal NIRS spektrometrar som tillåter olika mättekniker

  • Foss 6500 med fiberoptisk probe 400-2500 nm och roterande mätcell 400-2500 nm
  • Tec 5 med fiberoptisk probe 300-2200 nm
  • Perten med roterande provhållare 950-1650 nm
  • GetSpec med integrerande mätcell 912-1708 nm

NIR hyperspektral bildanalys: SBT förfogar over en Matrix NIR InGaAs kamera med LCTF filter som kan ta bilder I storlek 256x320 pixels i 118 våglängder 960-1662 nm. Olika objektiv för varierande förstoringar finns.

Kontakt: Paul Geladi