Hyperspektral bildtagning

Senast ändrad: 16 augusti 2021

En av SBT's specialiteter är upptagning på laboratorieskala av hyperspektrala bilder av biologiska material som exempelvis skogsmaterial, frön, matvaror, frukt.


Kontaktinformation

Paul Geladi, professor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
paul.geladi@slu.se, 090-786 87 93, 070-270 94 73