Om oss

Senast ändrad: 01 augusti 2019

Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi (SBT) bildades den 1 januari 2013 genom en fusion av enheten för Biomassateknologi och Kemi, avd för Skogens teknologi vid institutionen Skoglig resurshushållning samt delar av institutionen för Skogens ekologi skötsel. Sedan den 1 januari 2018 tillhör även avdelningen Trävetenskap, ursprungligen från Skogens Produkter, vår institution.

Vår institution, är i linje med SLU:s strategi, en satsning inom ämnet skogsvetenskap där syftet är att lyfta fram utbildning och forskning kring innovativt nyttjande av bioråvara för att ersätta fossila råvaror.

Här nedan hittar du kontaktuppgifter och vägbeskrivning till oss.

Telefon och adresser

Besöksadress SBT
Skogsmarksgränd  Plan 2 och 3
901 83 Umeå

Besöksadress BTC
Verkstadsgatan 22  904 32 Umeå  

Besöksadress Trävetenskap 

Vallvägen 9C-D, 750 07 Uppsala 

Postadress

SLU Skogens biomaterial och teknologi Skogsmarkgränd 901 83 Umeå

Prefekt

Michael Finell (michael.finell@slu.se, telefon: 090-786 8796 )

Ställföreträdande prefekt

Tomas Nordfjell (tomas.nordfjell@slu.se, telefon: 090-786 8399)

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen

Emanuel Erlandsson (emanuel.erlandsson@slu.se, telefon; 090-786 8437)

Biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen

Dan Bergström (dan.bergstrom@slu.se, telefon: 090-786 8214)

Föreståndare BTC

Sylvia Larsson (sylvia.larsson@slu.se, telefon: 090-786 8790)

Kontaktperson Trävetenskap

Geoffrey Daniel (geoffrey.daniel@slu.se, 018-672489)

Institutionsekonom

Jenny Högström (jenny.hogstrom@slu.se, telefon: 090-786 8730)

Institutionsadministratör

Malin Sandberg (malin.sandberg@slu.se, telefon: 090-786 8231)

Hitta till oss i Umeå

 

Hitta till oss i Uppsala

SLU Umeå ligger till största delen på universitetscampus i Umeå.

Till SLU i Umeå: med flygbuss, med lokalbuss från Vasaplan i Umeå centrum, linje 1, 2 5 , 8, och 9 passerar hållplatserna Universitetssjukhuset, Universum och Växthuset som ligger närmast SLU - Skogishuset.

SLU i Uppsala ligger i området Ultuna ca 6 km söder om Uppsala centrum. Besöksadressen till avdelningen Trävetenskap är Vallvägen 9C-D