SVINSPELS

Senast ändrad: 23 april 2020
Pellets

Säker och väl karakteriserad råvara och produkt genom innovativ ny processanpassning med hjälp av spektroskopiska metoder och kontrollerad spånmognad vid pelletstillverkning (SVINPELS)

Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap och bidra till:

  • bättre teknik och metoder för att karaktärisera bioråvaran och detektera kvalitetsförändringar hos bioråvaran under lagring innan pelletstillverkning
  • nya energieffektiva processer för avvattning och kontrollerad kvalitetsförändring (mognad) under lagring av sågspån för pelletstillverkning.

Projektet genomförs i form av två arbetspaket i samarbete mellan SLU, Karlstads Universitet (KaU) och medverkande industriföretag och klusterorganisation. Paper Province bistår med att sprida information om projektet. Ledning, innovation och kommersialisering ingår i alla arbetspaket. SLU ansvarar för den övergripande projektkoordineringen.

Relaterade sidor: