Kryo-ultramikrotom för avancerad provberedning för mikroskopi

Senast ändrad: 03 november 2020

Ansökan görs härmed för att finansiera en kryo-ultramikrotom. En högfungerande och ergonomisk mikrotom är ett grundläggande behov för rutinsnittning av prover (både halvtunna och ultratunna) för ljus- och elektronmikroskopi. Meningen är att mikrotomen ska ersätta en gammal utrustning inköpt redan 1986. Instrumentet ska användas för att preparera prover för olika ändamål t. ex. morfologiska, immunologiska och grundämnesanalyser och för att preparera vedceller och olika fibrer i FORMAS Centre of Excellence Funcfiber, i det VINNOVA-Industristödda projektet CRUW (Cooperative Research on the Ultrastructure of Wood Fibres) för pappers- och massaindustrin, samt ett antal andra projekt rörande mikro- och nanostruktur för plantor och ved. Kryoverktyget hos mikrotomen tillåter snittning av kryofixerade biologiska vävnader och celler och möjliggör detektering av känsliga cellulära antigener som normalt går sönder eller förloras under konventionell kemisk fixering av biologiskt material. Den stora noggrannheten hos kryoinstrumentet ska bidra till nya möjligheter för att producera enhetliga snitt för 3-D-tomografi i ett nyligen installerat högupplösande Cryo-TEM, vilket tillåter oss att utöka och optimera våra forskningsmöjligheter.

Fakta:

Projekttidtabell: 2010-01-01 – 2010-12-31

Finansiärer: Formas

Projektdeltagare SBT: Geoffrey Daniel (projektledare)

Projektbudget: 1 130 000 SEK