INFRES

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Infres handlade om att hitta nya innovativa lösningar för det skogliga biomassaflödet, med fokus på bioenergi.

INFRES var ett projekt i EUs sjunde ramprogram. INFRES står för "Innovative and effective technology and logistics for forest residual biomass supply in the EU" och projektet handlade om att hitta nya innovativa lösningar för det skogliga biomassaflödet, med fokus på bioenergi. Programmet koordinerades av Metla i Finland och SBT medverkar i flera delprojekt (WPs) inom projektet och leder även ett av dem. Konsortiet bestod av 23 universitet, institut och företag från Sverige, Finland, Österrike, Tyskland, Italien, Tjeckien, Spanien och Nederländerna.

www.infres.eu