OSMet S2

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri

Syfte och mål

Metallindustrin, samt massa- och pappersindustrin är de två största industrisektorerna i Sverige och inom vilka miljömässiga angelägenheter såsom koldioxidutsläpp och deponerade materialmängder är påtagliga. OSMet syftar till att använda slam från massa och papper, som innehåller värdefulla komponenter (kol och kalk), inom olika metallurgiska tillämpningar för att minska klimatpåverkan och samtidigt på ett hållbart sätt minska avfallsmängden till deponi för massa- och pappersindustrin. Pilot- och industriförsök ska utföras för att testa de nyutvecklade lösningarna.

Förväntade effekter och resultat

Vårt mål i detta projekt är att ersätta 5 % fossila bränslen, kalksten och kalk, som traditionellt används inom metallurgiska processer såsom masugn, kupolugn och ljusbågsugn, med massa och pappersslam. Samarbetsprojektet kommer att utveckla lösningar med positiv ekonomisk potential och det förväntas att minskad mängd CO2 respektive slam till deponi kan uppgå till 270 kton respektive 350 kton per år med hög effektivitet genom att använda mindre mängd fossila bränslen (koks och kol) och kalk -haltiga material.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar i maj 2017, inom två år kommer utvecklingsarbetet bedrivas både i industriell skala och pilotskala för olika produktionsprocesser inom metall- och massaindustrin, för att utvärdera metoderna. Projektet koordineras och leds av Swerea MEFOS, och övriga partner är KTH, Outokumpu Stainless, SCA Obbola, SP Processum, SSAB Special Steel, SSAB Merox, Stora Enso, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swerea IVF och Volvo Powertrain.

Fakta:

Projekttidtabell: 2017-05 - 2019-08

Finansiärer: Vinnova 

Samarbetspartners: Swerea MEFOS, KTH, Outokumpu Stainless, SCA Obbola, SP Processum, SSAB Special Steel, SSAB Merox, Stora Enso, Swerea IVF och Volvo Powertrain

Projektdeltagare SBT:  David Agar, Sylvia Larsson

Projektbudget: 10 000 000 SEK


Kontaktinformation