Hoppa till huvudinnehåll

Skogsteknologi

Avdelningen Skogsteknologi fokuserar på organisation och genomförande avskogsbruksåtgärder och processer för industriell råvaruförsörjning, samt tillämpade metoder och  teknik för detta. Såväl beståndsanläggning och skogsvård som drivning och råvaruhantering och transport ingår. Området inkluderar vetenskapliga teorier och metoder för att studera och utveckla skogsbrukets arbetsprocesser, maskiner och redskap samt människans arbete för att utföra olika åtgärder. Det innebär att energiåtgång, arbetsinsats, kretsloppsfrågor, miljöpåverkan, råvaruutnyttjande och kvalitet på utförd åtgärd samt ekonomi och arbetsmiljö beaktas, inte minst ur systemperspektiv. Några viktiga utvecklingsområden är robotik, kretsloppsteknologi, bioenergisystem och logistik.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…