RÅG-stråket

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Skogsindustriell Råvaruförsörjning (RÅG-stråket) är ett kursstråk som förbereder för yrkesverksamhet inom skogsbrukets huvudprocess - att införskaffa råvara på effektivaste sätt.

Innehållet i kursstråket är utarbetat tillsammans med näringsrepresentanter där nuvarande referensgrupp består av Holmen, Södra, Stora Enso, SCA, Norra, VSV Frakt, Sveaskog, Skogforsk, VMF/SDC, Skogsentreprenörerna.

 

 ”RÅG is about reality - training you for what you’re really gonna do” - Dag Fjeld

Målet är att studenterna ska förstå och analysera försörjningssystemet i sin helhet utifrån ett marknadsrelaterat perspektiv samt kunna medverka i utvecklingen av försörjningssystemet. 

Nedan finns mer information om kurserna som ingår i RÅG-stråket.

Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser, 15 hp

'Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser' ges i Jägmästarprogrammet och Skogsmästarprogrammet. Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om såväl skogliga som andra biomassaråvarors egenskapers betydelse för förädling med utgångspunkt i slutanvändares krav. Kursen innehåller fördjupning om förädlingsteknik och råvaruegenskapers roll i den industriella försörjningsstrukturen. Kursen är inriktad främst på träbaserade produkter och massa/papper men även energi och andra produkter från skog samt biprodukter och andra biomassaråvaror behandlas.

Kontakt: Magnus Rudolfsson

Förkunskapskrav:
120 hp skogsvetenskap inklusive:
- 7,5 hp skogsteknologi och
- 7,5 hp virkeslära
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå..

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0254
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen råvaruegenskaper och förädlingsprocesser.

Skogsindustriell försörjningsstrategi, 15 hp

Kursen syftar till att ge studenten förmåga att förstå och analysera det hållbara skogsindustriella försörjningssystemet i sin helhet utifrån ett marknadsrelaterat perspektiv, så de kan medverka i utvecklingen av system för en effektivare råvaruförsörjning.

Kontakt: Emanuel Erlandsson

Förkunskapskrav:
120 hp skogsvetenskap inklusive:
- 7,5 hp virkeslära
- 7,5 hp skogsteknologi
- Grundläggande kunskaper i Svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0216
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen skogsindustriell försörjningsstrategi.

Operativ styrning av virkesleveranser. 15 hp

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur försörjningskedjan från skog fram till råvaruleverans vid industri är strukturerad och hur det praktiska genomförandet styrs. Kursens innehåll tränar studenterna förmåga att hantera de möjligheter och utmaningar som är kopplade till att uthålligt och resurseffektivt förse industrier med rätt skogsråvara i rätt tid och till rätt pris.

Kontakt: Emanuel Erlandsson

Förkunskapskrav:
- 120 hp skogsvetenskap på grundnivå
- 15 hp skogsvetenskap avancerad nivå
- Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: SG0217
Poäng: 15 HEP
Nivå: Avancerad

Läs mer om kursen operativ styrning av virkesleveranser.

RÅG- Alumni

Vill du vet mer om vilka studenter som tidigare gått RÅG-stråket eller kanske se information om senaste RÅG-ceremonin? 

Här finns mer information om RÅG Alumni.

Relaterade sidor: