Additiv för konservering av biomassa och för förbättring av förbränningsegenskaper

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Det finns ett trängande behov av att utveckla kostnadseffektiva tekniker för att minska den nedbrytning av biomassa, orsakad av mikrobiella aktiviteter som lätt uppstår i fuktig biomassa och som kan minska bränslekvaliteten.

De höga kostnaderna för artificiell torkning och torr lagring motiverar utvecklingen av nya tekniker för att hålla råmaterialets kvalitet aerobiskt stabil under transport och lagring. Senarelagd skörd fungerar inte som alternativ till artificiell torkning i många regioner, därför finns ett stort behov av andra effektiva metoder för att undvika att biomassan bryts ned under produktionskedjan. Slaggning under förbränningen är ett vanligt problem med agrobaserat biobränsle som kan minskas genom tillsats av kalciumföreningar. Konceptet går ut på att genom en tillsats av ett additiv redan vid skörd och insamling åstadkomma en mikromiljö där biomassan kommer att konserveras bättre. Additivet, eller kemiska reaktionsprodukter med denna, är närvarande i råmaterialet fram till förbränning där den minskar askrelaterade driftsproblem (t ex slaggning) och utsläpp av sura avgaser som kan orsaka korrosion. Målet är att verifiera vår huvudsakliga hypotes att bränslekvaliteten kan bibehållas under transport och lagring genom att tillsätta rätt mängd additiv till fuktig biomassa under skörd/insamling.

Fakta:

Projektets tidstabell: 2014-01-01 - 2016-06-30

Finansiär: Energimyndigheten via Bränsleprogrammet


Kontaktinformation

Shaojun Xiong, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
shaojun.xiong@slu.se, 090-786 87 78, 070-583 38 88