Hoppa till huvudinnehåll

Centrum för forskning om vedfiberns ultrastruktur

Wood Ultrastructure Research Centre (WURC) är ett kompetenscentrum som initierades 1996 av NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket) som ersatts av VINNOVA (Verket för innovationssystem) sedan januari 2001. Centret är baserat vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet, men inom WURCs struktur sker ett tätt samarbete med CTH (Chalmers Tekniska Högskola), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut) samt sex företag från svensk massa- och pappersindustri (AssiDomän, Korsnäs, MoDo, SCA, StoraEnso, Södra Cell) samt ett kemiföretag (EKA Chemicals). WURC´s huvuduppgift är att utföra grundforskning med industrirelevans.

Publicerad: 30 september 2022 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…