Trävetenskapligt och träteknologiskt laboratorium

Senast ändrad: 06 maj 2021

Infrastruktur för grund- och tillämpad forskning om trä- och fiber (ultra)struktur, egenskaper och avancerade trä- och fiberbiomaterial.

Vår forskningsinfrastruktur med avgörande betydelse, omfattar
anläggningar för mekanisk provning av biomaterial, trätork, kalla och varma impregneringssystem för industriella och småskalig behandling av trä, kemiska laboratoriet med HPLC, TGA och spektroskopi faciliteter och 4 provningsfält för beständighetsprovning i Sverige och tropikerna. Institutionen har utmärkta faciliteter för elektronmikroskopi (TEM/SEM) inklusive avancerad anläggning för framställning av biologiska prover. Vi forskar om vedens beständighet, har egen PCR-anläggning samt ett omfattande svampherbarium. Laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17 025-standarden och utför provning och utveckling av
träskyddsmedel och trä- och fiber modifiering, samt kemisk och mekanisk
provning av biomaterial. De ovan nämnda tjänsterna är tillgängliga för
forskning (grundläggande/tillämpad) och produktutveckling, industriellt
samarbete och grund- och forskarutbildning.

Elektronmikroskopienheten

Elektronmikrskopienhet för preparering och förberedelse av biomaterial för skanning- (SEM) och transmissionselektronmikroskopi (TEM).

Elektronmikroskopinfrastrukturen består av TEMs (Philips TEM CM12, FEI-Tecnai T20), SEM-apparater (Philips XL30, Hitachi S-4500) och en rad konventionella och avancerad utrustning för preparering. Enheten har byggts upp under de senaste 25 åren via konkurrenskraftiga bidrag från FORMAS, VINNOVA, Wallenberg och industrin.

Vi ger hjälp till forskare inom eller utanför SLU med intresse att använda tekniken genom samarbete och/eller konsultation. Infrastrukturen har inget ekonomiskt stöd till instrumenttjänst eller teknisk hjälp från SLU och måste därmed ta en serviceavgift för användning. Även om infrastrukturen är inriktad på trä- och fiberultrastruktur, är tekniken tillämpbar för alla typer av livs- och naturvetenskapliga frågor.

Infrastrukturen ingår i Uppsala Electron Microscope-nätverket, som inkluderar Uppsala universitet CEMPEG (Geologi); Mikroskopi enhet vid EBC (Evolution Biology); EM-enhet vid medicinsk cellbiologi, BMC (cellbiologi); Fysisk kemi - BMC; Analyslaboratoriet vid Ångström Laboratorium och SciLifeLab / BioVisplatform. (Http://www2.teknik.uu.se/unem/). Nätverket genomför en årlig doktorandkurs på TEM / SEM som innehåller både praktiska och teoretiska aspekter av elektronmikroskopi

Kontakt: Geoffrey Daniel

 

 

Utrustning på Trävetenskapligt och träteknologiskt laboratorium

Anemometer

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Anemometer (lufthastighetsgivare).

0-20 m/s

± 0.1 m/s

 

Balance Mettler

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Balance Mettler

Max: 8100 g

± 0.1 g

(0-8100 g)

Balance Mettler

Max: 80/400 g

± 0.001 g

(0-80 g)

± 0.01 g

(80-400g)

Balance Sauter

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Balance Sauter

Max: 120 kg

± 0.002 kg

(0-120 kg)

Climate chamber for timber

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Climate chamber for timber

Volume 35 m3

Temp. 25˚C, RH 70%

± 2°C

± 5% RH

Climate chambers for wood samples, fungal growth, etc.

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Climate chambers for wood samples, fungal growth, etc.

 

Climate 1 temp. 15˚C

Cilmate 2

temp. 25˚C, RH 70%

± 0.2°C

(15-25°C)

Drying ovens

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Three drying ovens

Volume

ca. 0.2, 0.3 and 0.8 m3

Temperature 20-120°C

± 1°C

(15-105°C)

Digital termometer Testo

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Digital termometer Testo

Temperature 20-120°C

± 0.2°C

(15-105°C)

DSC 3 STARe system

Model Capacity Notes, measuring uncertainty
DSC 3 STARe system Metler Toledo, with Huber TC45 cooling system -30 to 500 C Thermal analyses of materials

Hitachi Chromaster

Model Capacity Notes, measuring uncertainty

Hitachi Chromaster HPLC with DAD and ELSD90 detectors

nParker domnick hunter N2 generator
Oven temperature up 85 C ELSD 90: sugar & other molecules analysis; DAD: biocides and other molecules with chromophores

Hitachi F-7000 Fluorescence spectrophotometer

Model Capacity Notes, measuring uncertainty
Hitachi F-7000 Fluorescence spectrophotometer

Measuring wavelength range: 200 to 750 nm

Wavelength scan, 3-dimentional scan measurement,
photometry mode

Hitachi U-2910 UV spectrophotometer

Model Capacity Notes, measuring uncertainty
Hitachi U-2910 UV spectrophotometer

Scanning :190 to 1100 nm

Wavelength scan

Impregnation autoclave

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

ESSVERK

Volume ca. 2 m3

Pressure 0-15 bar

Vacuum 0-95%

For vacuum-pressure impregnation of materials with water-based formulations

ESSVERK

Volume ca. 10 dm3

Pressure 0-10 bar

Vacuum 0-95% Temperature 20-160°C

For vacuum-pressure impregnation of materials with oil-based formulations

Microwave treatment line

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Microwave treatment line Muegge

2 magnetrons

Power 2 × 30 kW

Frequency 2.45 GHz

For treatment of bio-materials with microwaves

PerkinElmer Spectrum

Model Capacity Notes, measuring uncertainty

PerkinElmer Spectrum two FTIR spectrometer with ATR

Reflection and transmission mode Used for every day analyses of chemicals, biomaterials

pH meter phenomenal

Model Capacity Notes, measuring uncertainty
pH meter phenomenal pH 1000L -2 to 20 pH of solutions

Sterilisation autoclaves

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

2 sterilisation autoclaves

Volume ca. 0.35 m3 Pressure 0-1 bar

Temperature 20-120°C

For sterilization of materials for biological tests

Tunnel for aging of wood samples

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Tunnel for aging of wood samples

Volume ca. 1.8 m3

Air velocity 1 m/s

Temperature 20-40°C

± 2°C

± 0.1 m/s

Universal testing machine

Model

Capacity

Notes, measuring uncertainty

Shimadzu AG-X

Max force 50 000 N

For testing of a number of wood mechanical properties