SBTs strategi 2015-2020

Senast ändrad: 08 november 2022

SBT förser samhället med unik kunskap, verktyg och expertis för att vidareutveckla en skogsbaserad bioekonomi, ett hållbart och koldioxidneutralt sätt att säkerställa samhällets framtid.

Våra strategiska områden:

 • En biobaserad ekonomi som genererar miljövänliga verksamheter och långtgående välfärd för samhället
 • Hållbar och kostnadseffektiv tillförsel och användning av biomassa, särskilt från skog
 • Säkra arbetsförhållanden och funktionell arbetsmiljö inom skogsbruket
 • Forskning och industrirelevant karakterisering av biomassa och   biomaterialens egenskaper
 • Effektiv omvandling av biomassa till material, bioenergi och andra konsumentprodukter
 • Kompetensförsörjning för skogssektorn på universitets- och forskarnivå.

Våra strategiska mål:

 • SBT är den strategiskt viktigaste partner för forskning, utveckling och innovation inom försörjningen av skoglig biomassa för nu-och framtida biobaserade industrier, särskilt i termisk och biokemisk omvandling
 • SBT har unik kunskap och utvecklar intelligenta verktyg för produktion av biomassa, i skogsbruket och industrin 
 • SBT har toppmoderna laboratorier och utrustning för förbehandling, karakterisering och densifiering av biomassa
 • SBT planerar och genomför experiment i alla skalor och skapar modeller för optimering av utbudet och omvandling av biomassa
 • SBT förser samhället med unik kompetens, nödvändig för att uppnå en effektiv övergång till en skogsbaserad bioekonomi.

Uppdragsbeskrivning

SBT är en akademisk utbildnings- och forskningsenhet, med fokus på skogsbiomassans utbud och behandling. SBT levererar kompetens och utvecklar kunskapsbaserade lösningar och tjänster i första hand till skogssektorn men även för samhället i stort när bioekonomi ska uppnås.


Kontaktinformation