BJÖRKTIMMER - Förädling, egenskaper och skador (slutsåld)

Senast ändrad: 19 april 2024

I Sverige har skogen i alla tider varit den naturliga råvaran för hus- och möbeltillverkning samt för en lång rad andra produkter. Sverige är i dag ett av Europas skogs rikaste länder och sågverksindustrin är fortfarande en viktig basnäring. Varje år förbrukas ca 5 miljoner björktimmerstockar. Björktimrets värde bestäms av skador och vedens naturliga variation.

ISBN: 91-576-6024-7

Vad avses med skador och hur varierar veden i stocken? Masurved och flamved är exempel på varianter som är dekorativa vid möbeltillverkning men som är oönskade i produkter där hållfastheten har avgörande betydelse. Krökar, kvistar, sprickor, rödkärna, insekts- och svampskador m.m. har avgörande betydelse för björktimrets tillvaratagande. Allt detta, samt björktimrets väg från skogen till den färdiga produkten, beskrivs i text och i mängder av bilder.

Boken är slutsåld - förnyas ej i nuläget.

Fakta:

Boken: Inbunden
IBSN: 91-576-6024-7
Författare: Mats Nylinder, Rolf Pape, Hans Fryk
Antal sidor: 112 sidor
Pris ink moms: 413 kr (slutsåld)
Pris ex moms: 390 kr (slutsåld)