RÅG-ceremoni

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Under sista terminen på Jägmästarprogrammet sker en RÅG-ceremoni där alla studenter som klarat RÅG-stråket under föregående läsår tilldelas diplom. Under ceremonin utses även stråkets "Top Gun" (kursetta) som får en extra belöning.

Onsdagen 28 februari 2018 hölls årets RÅG-ceremoni för Jägmästarstudenterna kurs 13/18. Diplomutdelare var Jörgen Olofsson, Transportchef på Stora Enso Skog och Olle Pettersson, VD på Trätåg AB.

Vid ceremonin närvarade även kursansvariga lärare, Emanuel Erlandsson, Dag Fjeld, Erik Walfridsson och Michael Finell.

Nedan finns listor på vilka studenter som gått RÅG-stråket tidigare år.

 Studenter RÅG-stråket 2016/2017