Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skogens biomaterial och teknologi

Fokus för institutionens forskning är främst värdekedjor inom den biobaserade industrin där olika komponenter i skogens biomaterial tillvaratas, karakteriseras, separeras, modifieras/förädlas, nyttjas och återanvänds kostnadseffektivt för olika ändamål samtidigt som skogens ekosystemtjänster förvaltas hållbart.

Publicerad: 20 augusti 2020 - Sidansvarig: malin.sandberg@slu.se
Loading…