Gammtratten

Senast ändrad: 02 juni 2023
Skog. Foto.

IM-området Gammtratten är belägen tio mil rakt väster om Umeå, drygt fem vägmil sydost om Åsele nära den lilla byn Norrtjärn. Området utgör en del av ett 754 ha stort naturreservat, bildat 1998. För mer än 100 år sedan drabbades torra slutningar inom området av skogsbränder .

 

Fakta:

 • Internationell kod: SE16 
 • Latitud/longitud: N63°51´ E18°07´ 
 • Rikets nät: 708571/161410 
 • Län: Västernorrlands (Y) 
 • Kommun: Örnsköldsvik 
 • Markägare: Staten genom Naturvårdsfonden
 • Avrinningsområdets areal: c:a 45 ha 
 • Medelnederbörd, långtids- (okorrigerad): c:a 750 mm 
 • Medeltemperatur, långtids- : c:a +1,2 °C 
 • Snötäckets varaktighet: c:a 175 dagar
 • Växtperiodens längd (medeltemp. > +5°C): c:a 145 dagar
 • Naturgeografisk zon: Mellanboreal
 • Dominerande vegetation: blåbärsgranskog, blåbärsbarrblandskog
 • Dominerande jordmån: podsol
 • Berggrund: ung granit och pegmatit
 • Luftföroreningsnedfall: litet, kväve c:a 4 kg, svavel c:a 8 kg/ha/år 
 • Markanvändningshistorik: Stora ”dimensionsträd” fällda kring 1900. Lätt boskapsbete till omkring 1950. Skogsbrand har förekommit till för över hundra år sedan, främst på torra sluttningar.