SLU-nyhet

Biopesticider kan ersätta kemiska bekämpningsmedel

Publicerad: 05 december 2013

Växtskyddsprodukter som baseras på virus, mikroorganismer eller växtextrakt – så kallade biopesticider – kan bli viktiga när kemiska bekämpningsmedel ska fasas ut. Detta resonerade Travis Glare om på en av de två välbesökta temadagarna om biologisk bekämpning i Alnarp och Uppsala.

Temadagen i Alnarp var inriktad på både lantbruk och trädgårdsgrödor. Fokus i Uppsala var biologisk bekämpning i trädgårdsgrödor på friland och i växthus.

Inspirationsföreläsningen i Alnarp hölls av Travis Glare som är föreståndare för Bio-Protection Research Centre på Nya Zeeland. Travis resonerade kring frågan om marknaden är mogen för biopesticider dvs. växtskyddsprodukter som baseras på virus, mikroorganismer eller växtextrakt. 

Försäljningen av biopesticider är blygsam globalt sett om den jämförs med kemiska bekämpningsmedel och fram tills idag har marknaden för biopesticider helt dominerats av ett fåtal produkter. Men med allt färre tillåtna kemiska bekämpningsmedel behövs andra, mer miljövänliga, alternativ för att skydda grödorna. Något som öppnar för utveckling och kommersialisering av fler biopesticidsprodukter.

Med bättre teknik för att effektivare kunna utvärdera vilka stammar av mikroorganismer som är bäst lämpade att använda kan utvecklingskostnaderna minskas. Fortsatt forskning och utveckling behövs för att öka bekämpningseffektiviteten t.ex. genom att skapa bättre formuleringar av biopesticiderna samt för att optimera appliceringstekniken. Ökad bekämpningseffektivitet är viktigt för att lantbrukarna ska få förtroende för produkterna.

Sammanfattningsvis anser Travis att det finns en enorm potential för biopesticider i framtiden och att de svårigheter som idag finns kommer att överbyggas av den snabba tekniska utvecklingen.

Arrangörer för temadagarna var CBC (Kompetenscentrum för biologisk bekämpning), Jordbruksverket och Centrum för ekologisk produktion och konsumtion – EPOK. I Alnarp även i samarbete med Partnerskap Alnarp och Institutionen för växtskyddsbiologi.


Kontaktinformation