Dokumentation FoU 2017

Senast ändrad: 08 december 2023

FoU-dagarna hölls i Linköping 17-18 oktober 2017. På den här sidan har vi samlat länkar till dokumentationen från dessa dagar.

Långsiktig näringsförsörjning AKL
Do we need bio-technology to secure sustainability
Ekologiska kretsloppsgårdar i praktiken

Husdjur

Uppfödningssystemets påverkan på slaktkroppen och lammets kvalitet
Utvärdering av marmoreringsutbetalningar
Suggans reproduktion, smågrisdödlighet och tillväxt
Långsamväxande kycklingar
Hur arbetar vi för att få ned dioxinhalten i ekologiska ägg
Klimatanpassning av grovfoderproduktion
Kamp mot tramp
Välj rätt typ av bakteriepreparat vid ensilering av din vallgröda
Hög grovfodergiva i tidig laktation
Healthy Hens
Healthy Hens rekommendationer

Växtodling

Markens mikrober i odlingsystemet
Svenskodlade bönor - marknadsperspektiv
Forskning för ökad baljväxtproduktion i Europa
Innovativa livsmedel från baljväxter
Hjälpsådd av vallar
Markdjur, deras funktion och skötsel
Kvickrotskontroll i växande gröda
Proteinkvalitet i fodersäd
Rötrest för biogasproduktion
Knäppare och kålbladstekel
Växtskyddsmedel eko

Trädgård

Organic matter strategy R.d.Visser
Ogräsbekämpning i grönsaksväxtföljder med sommarmellangrödor
Biodiversitet i grönsaks-och bärodling
Mellangrödor och Conservation agriculture
Sommarmellangrödors ogräsbekämpande egenskaper
Green manure strategy
Markstrukturtest
Controlled traffic farming in vegetable production
Penetrometermätningar och gropar, erfarenheter från rådgivningen

Övrigt

Ny EU förordning om ekologisk produktion och vad det innebär för Sverige
Regeringens nya mål möjligheter och flaskhalsar
Samordningsfunktion för konsumtion, produktion och export av ekologiska livsmedel