Björnspillningsinventering 2017

Senast ändrad: 30 april 2018
1-Goran-Ekstrom.jpg

2017 spillningsinventerades björn i Dalarnas och Gävleborgs län. Insamling av spillning genomfördes även i delar av Värmlands, Uppsala, Stockholms, Örebro och Västmanlands län.

Inventeringen kan ge ett bra mått på hur stor björnstammen är totalt i området och hur utbredningen ser ut i de olika länen. Resultatet blir en värdefull grund för förvaltningen. Länsstyrelserna genomförde den praktiska inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet. Viltskadecenter koordinerar arbetet.

Inventering 2017 - vad händer nu?

Björnspillningen samlades in med hjälp av särskilda provtagningskit under perioden 21 augusti till 31 oktober. Alla prover som skickats in enligt instruktionen har DNA-analyserats av Naturhistoriska Riksmuseets genetiska laboratorium. Nu ska resultaten kvalitetsgranskas och matchas mot den skandinaviska genetiska databasen vid NIBIO i Norge. När detta är klart skickas uppgifterna till Skandinaviska björnprojektet för populationsberäkningar.

Samtliga provsvar kommer att läggas ut i Rovbase i samband med att rapporten för populationsberäkningen är färdig, senast i slutet av juni 2018. 

Viltskadecenter tog emot ca 3 250 björnprover från insamlingen. Vi utgick ifrån att få in ca 2 400 st, så resultatet är över förväntan.

Antalet spillningar i varje län (Rovbase, 12 dec 2017) fördelar sig så här:

Gävleborgs län: 2041 st
Dalarnas län: 1143 st
Värmlands län: 51 st
Örebro län: 9 st
Västmanlands län: 11 st
Uppsala län: 15 st
Stockholms län: 7 st

Några av dessa siffror kan även kan rymma förvaltningsprover.

Följ processen på Facebook och Rovbase

Vi rapporterar särskilda händelser på Viltskadecenters Facebooksida.

Rovbase.se kan man själv se alla registrerade prover. Denna länk går direkt till björnproverna 2017. OBS! Här syns även andra typer av prover som tagits av förvaltningen under samma period, så summan av proverna är inte enbart från spillningsinventeringen.

Samtliga provsvar kommer att läggas ut i Rovbase i samband med att rapporten för populationsberäkningen är färdig, i slutet av juni 2018.

En instruktion för hur man söker i Rovbase finns på sidorna Praktisk info om insamlingen (välj Frågor och svar/Hur söker jag i Rovbase?) och Databaser för rapportering.

Fakta:

Länens webbplatser med info om inventeringen

Länsstyrelsen i Dalarnas län: Björnspillningsinventering 2017

Länsstyrelsen i Gävleborgs län: Björnspillningsinventering 2017

Länsstyrelsen i Värmlands län: Björnspillningsinventering 2017

Länsstyrelsen i Uppsala län: Björnspillningsinventering 2017

Jägareförbundet Samverkansområde Mitt

Kontaktpersoner

Dalarnas län: Lena Berg
Tele: 010-225 03 16, lena.berg@lansstyrelsen.se

Gävleborgs län: Hans Nordin
Tele: 010-225 15 04, hans.nordin@lansstyrelsen.se

Värmlands län: Per Larsson
Tele: 070-601 13 05, per.larsson@lansstyrelsen.se

Uppsala län: Sebastian Olofsson
Tele: 010-22 33 266, sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se

Stockholms län: Arne Söderberg
Tele: 010-223 16 93, arne.soderberg@lansstyrelsen.se

Örebro län: Per Ahlqvist
Tele: 010-224 86 39, per.ahlqvist@lansstyrelsen.se

Västmanlands län: Daniel Mallwitz
Tele: 010-224 93 05, daniel.mallwitz@lansstyrelsen.se

Relaterade sidor:
Sidansvarig: Maria Levin