Fångst-återfångstmetoden

Senast ändrad: 04 november 2018

Beräkningen av björnstammens storlek bygger på ”fångst-återfångst-metoden"

Syftet med att samla in björnspillning är först och främst att identifiera olika individer. Dessa data används sedan för att beräkna populationsstorleken.

Från DNA-analyserna får vi fram hur många olika individer som hittats och identifierats under inventeringen. Eftersom vi endast samlat in och analyserat ett begränsat antal av alla spillningar som finns i området är chansen stor att det finns fler björnar än de vi lyckats identifiera.

Beräkningarna bygger på fångst-återfångst-metoden, där alla individer som är identifierade i en första period (till exempel första älgjaktsveckan) kan betraktas som fångade/identifierade för nästkommande perioder. I en andra period (andra veckan) får man nya spillningar - både från redan identifierade individer och från nya individer. I en tredje period (vecka) kommer spillningar att samlas dels från individer som är identifierade i period ett och två, dels från ytterligare nya individer och så vidare.

Det är viktigt att ha spillning från många individer och en bra geografisk fördelning över hela insamlingstiden. Datumen när spillningarna samlades är av stor betydelse, oavsett när på året björnarna lämnade spillningarna.

Det krävs många analyserade spillningar för att göra en populationsuppskattning med god precision. Spillningsinsamlingen är därför beroende av att allmänheten deltar, inte minst jägare och renägare samt andra som färdas i områden med björn.

Fakta:

Varför samla 21 aug - 31 okt?

Det finns flera fördelar med att genomföra en spillningsinsamling under denna period.

  • Under hösten äter björnarna mycket bär, vilket medför extra många spillningar. Bären har även en konserverande effekt, så att DNA bevaras bättre i bärspillningar än i andra.
  • Björnarna rör sig relativt litet mellan olika områden under hösten jämfört med andra perioder under året.
  • Under hösten föds inte heller några nya individer i populationen. En del individer kan dock dö under samma tid, särskilt som inventeringen innefattar jaktperioden. Eftersom dessa individer hunnit lämna spillning i inventeringsområdet innebär det att resultatet från beräkningarna omfattar alla individer som befunnit sig i området under perioden, även de som skjutits.

Relaterade sidor: