Skrämselkonsulenter

Senast ändrad: 06 april 2021

Skrämselkonsulenterna är ett stöd i åtgärdsarbetet för att nå en bra förebyggande effekt utifrån de förhållanden som råder i ett område med stora fågelskador.

För konsultation om åtgärder som kan förebygga viltskador på gröda är du välkommen att kontakta någon av skrämselkonsulenterna nedan.

Skrämselpersonal

Dalarnas län

Hovran: Carl Oljans och Per-Olof Bertilsson, tel. 010-225 05 30

Nås: Elis Wiklund och Ingvar Rosén, tel. 010-225 03 28

Skåne län

Göran Frisk
VITTSKÖVLE
Telefon: 0708-55 31 55
E-post: friskarna@bredband.net

Södermanlands län

Max Israelsson
Telefon: 070-308 52 51
E-post: max@maxservice.se

Uppsala län

Nils Lidbaum
Telefon: 070- 380 66 60
E-post: nils@ekolsundsslott.se

Värmlands län

Ingemar Larsson
E-post: ingemarpamon@hotmail.com

Västmanlands län

Sofia Sollenberg
Telefon: 010-224 95 01
E-post: sofia.sollenberg@lansstyrelsen.se

Örebro län

Pär Nilsson
STORA MELLÖSA
Telefon: 010-224 86 37
E-post: par.g.nilsson@lansstyrelsen.se

Östergötlands län

Hans Rydell
Telefon: 070-652 98 75; 0142-403 98

Sidansvarig: maria.levin@slu.se