Organiska miljöföroreningar

Senast ändrad: 08 januari 2024
POPs gruppen står i en trappa. Foto.

Forskningsgruppen för persistenta organiska miljöföroreningar (POPs-gruppen) har som mål att öka kunskapen om organiska miljöföroreningar i akvatiska och terrestra miljöer för förbättrad vattenkvalité och hållbart nyttjande av vatten.

Forskningen omfattar allt från källspårning och förebyggande metodik (early warning systems) till förekomst och åtgärder (t.ex. reningstekniker). På vårt POPs-laboratorium analyserar vi organiska föroreningar i vatten och andra miljöprover och utvecklar strategier för identifiering av tidigare okända kemiska risker genom prioriteringsmetodik och avancerad masspektrometri.

Nyligen beviljade projekt

  • Biokolfilter: On-farm biochar filters for removal of organic micropollutants from reclaimed water for agricultural irrigation, Stiftelsen Lantbruksforskning (projektledare: Oksana Golovko)
  • BioReset: Biodiversity restoration and conservation of inland water ecosystems for environmental and human well-being, BiodivERsA and Water JPI (PI: LAQ, REQUIMTE, Portugal) (Oksana Golovko)
  • FoodsecURe: Food security through better sanitation: The case of urine recycling, Norwegian Research Council (PI: Divina Gracia Rodriguez, Norwegian Institute of Bioeconomy Research) (Oksana Golovko, Lutz Ahrens)
  • MECROPLAN: Mapping of contaminants of emerging concern (CECs) including microplastic in landfill leachate, their current ecological impact and sustainable technologies for their removal, Formas (projektledare: Oksana Golovko)
  • Novel methods and strategies to ensure safe drinking water, Formas (PI: Johan Lundqvist, SLU) (Lutz Ahrens)
  • PARC: Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (Lead: ANSES, France), Task 4.1, Task 4.2, Task 4.3, Task 8.2 (biträdande projektledare: Lutz Ahrens)
  • SIDWater: Sustainable innovative drinking water treatment solutions for large-scale water supply and reuse, Formas (projektledare: Lutz Ahrens)

POPs-laboratoriet

I POPs-laboratoriet analyserar vi persistenta organiska miljöföroreningar (POPs), som t.ex. läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt okända ämnen i miljöprover med hjälp av target och nontarget masspetrometri. Beskrivning av POPs-laboratoriet.

 

 


Kontaktinformation

Karin Wiberg, professor
Lutz Ahrens, professor
Foon Yin Lai, docent
Oksana Golovko, forskare
Anna-Karin Dahlberg, forskare
Alberto Celma, post-doc
Georgios Niarchos, post-doc
Uzair Akbar Khan, post-doc
Aleksandra Skrobonja, kemist
Christine Baduel, gästforskare (August T Larsson)
Pablo Gago Ferrero, gästforskare (August T Larsson)
Javad Mottaghipisheh, post-doc

Winnie Nassazzi, doktorand
Sanne Smith, doktorand
Björn Bonnet, doktorand
Valentina Ugolini, doktorand
Daniel Malnes, doktorand
Paul Löffler, doktorand
Svante Rehnstam, doktorand
Sofia Lindberg, doktorand
Stephanie Casey, doktorand
Oscar Skirfors, doktorand
Harold Flores Quintana, doktorand
Maximilian Tyka, doktorand
Malhun Fakioglu, gästdoktorand
Esteban Restrepo Montes, gästdoktorand