SLU-nyhet

Workshop i EU-projekt med fokus på ekologisk och lågintensiv mjölkproduktion

Publicerad: 02 november 2015

27-28 oktober samlades deltagare från Danmark, England, Estland, Finland, Italien och Sverige, i Helsinfors för en workshop i projektet Sustainable Organic and Low-Input Dairying (SOLID). Projektet har pågått sedan 2011 och avslutas 2016. På workshopen presenterades dels projektet som helhet och dels resultat från ett flertal delprojekt. Ett syfte med SOLID har varit att involvera lantbrukare genom deltagande forskning på deras gårdar, vilket har varit lyckat. Några områden som har utforskats är lämpligt djurmaterial, nya fodermedel, olika miljöaspekter, leverantörsled och konsumenter, samt ekonomi.

Bland de olika presentationerna berättade till exempel Marie Trydeman-Knudsen (Århus universitet) om hur man försöker ta hänsyn till biodiversitet och kolinlagring i marken när man räknar livscykelanalys för mjölk. Marketta Rinne (Luke), som organiserade workshopen, berättade själv om flera projekt med nya fodermedel som till exempel ”trächips” och tomatensilage. Under hela workshopen återkom diskussioner om konsumternas betydelse. En annan återkommande aspekt var att försöksresultat måste spridas till lantbruket i större omfattning än vad som görs idag.

En viktig del i projektet har varit att utveckla webbaserade kurser för att implementera resultaten inom de olika forskningsområdena. Hittills är kurser på gång inom deltagande forskning, grovfoder och utfodring, miljömässig konsekvensanalys, strategier för att öka konkurrenskraft samt genotyper för lågintensiv mjölkproduktion. Kurserna kommer att finnas tillgängliga på SOLID:s hemsida från våren 2016.

Birgitta Johansson


Kontaktinformation