"Det är inne att vara ute" 20-21/11-2012

Senast ändrad: 06 december 2023

Dokumentation från tvådagarsseminariet som hölls i Skara i november 2012. EPOK anordnade seminariet med stöd från Jordbruksverket. Temat var – Utevistelse och parasiter i ekologisk husdjursproduktion

Dag 1

PDF Vad vet vi från forskning idag om parasiter i husdjursproduktion? Johan Höglund, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Parallella sessioner

Nöt

PDF Parasiter i ekologiska nötkreatursbesättningar, aktuell forskning och dess tillämpning: Charlotte Silverlås, SLU/SVA.

PDF Rådgivarens perspektiv på parasiter hos nöt: Elöd Szántó, Svenska Djurhälsovården.

Gris

PDF Parasiter i grisproduktion – forskarens perspektiv: Per Wallgran, SVA/SLU

PDF Parasiter i grisproduktion – rådgivarens perspektiv: Maria Alarik, Apemia AB

Fjäderfä

PDF Parasiter i ekologiska fjäderfäbesättningar: Desireé Jansson, SVA

PDF Erfarenheter från spolmaskbekämpning: Magnus Göransson, Svenska Ägg

PDF Rådgivarens perspektiv på parasiter hos fjäderfä: Åsa Odelros, Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion

 

Dag 2

PDF Utevistelse och ekonomi: Karl-Ivar Kumm, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

PDF Utevistelse och miljöpåverkan: Eva Salomon, JTI/EPOK

PDF Utevistelse och djurskydd: Birgitta Staaf Larsson, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)

Parallella sessioner: Aktuella frågor för ekologisk produktion

Nöt

PDF Niels Andresen, Jordbruksverket – Rastning, foderekonomi, m.m.

Gris 

 PDF Eva Heldmer, Svenska Djurhälsovården

PDF Maria Alarik, Hushållningssällskapet 

PDF Pernille Engelsen Etterlin, SLU

PDF Anna Wallenbeck, SLU

Fjäderfä

PDF Åsa Odelros, Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion