Biomassateknologiskt centrum

Senast ändrad: 13 september 2023

Pilotanläggning för förädling och karakterisering av biomassa, biomaterial och biobaserade biprodukter.

Biomassateknologiskt centrum (BTC )är en pilotanläggning för forskning, utveckling, innovation och utbildning inom bearbetning och förbehandling av bioråvara och biprodukter från biobaserade industrier. Vår unika expertis ligger i den industriellt relevanta FoU som vi bedriver genom hela värdekedjan, från råvaror till slutanvändning. Vår vision är att utveckla innovativ teknik för att uppnå större effektivitet i biobaserade industriella processer. Våra infrastrukturella resurser inkluderar sönderdelning, torkning, malning, fraktionering, komprimering (pelletering och brikettering), termisk förbehandling och förbränning i både bänk- och pilotskala. Vi utför provtagning och utför kemisk och fysisk karakterisering internt eller i samarbete med andra..

Forskningen vid BTC fokuserar på processer som förenklar användningen av biobaserade biprodukter så att det blir lättare för industrier att välja bort fossila alternativ. Genom att utveckla kunskap i gränssnittet mellan råvarans inneboende egenskaper och nedströms processer kan vi utforma förbehandlingsmetoder för att skräddarsy industriella råvaror och skapa funktionella komponenter för nya produkter. Läs mer här.

Relaterade sidor: