Torkpiloten

Senast ändrad: 12 augusti 2021

En torkpilot har nyligen installerats ute vid BTC på Röbäcksdalen. Den nya anläggningen innehåller två olika installationer för torkning av biomassa. I samarbete med Processum Biorefinery Initiative AB, Energimyndigheten, Kempestiftelserna och Airgrinder AB startar nu SLU, SBT forskning på de nya försöksuppställningarna vid BTC.

Bandtorken

Den ena är en s.k. bandtork för sågspån och flis där materialet matas ut kontinuerligt på en luftgenomsläpplig duk (viraduk) som är uppdelad på tre sektioner.

Sektionerna är placerade ovanpå varandra och viraduken rör sig framåt som ett ändlöst band mellan två stora rullar. Torkmaterialet matas in i toppen på torken och vandrar med det rörliga bandet nedåt sektion för sektion. Utmatning sker i botten på torken och materialet lyfts med hjälp av en skopelevator för att kunna fyllas i storsäckar.

Torkluften matas in med hjälp av en fläkt efter den ena långsidan och passerar viraduken och materialet som skall torkas för att sedan ledas ut längs den andra långsidan på torken. Torkluften förvärms med en pellets/fliseldad varmluftspanna på (500 kW Mepu).

Torkens mått är ca 5 x 2 m och har en kapacitet på ca 3-5 m3 torrt material/tim. Torken är en prototyp under utveckling av BTC och leverantören gemensamt

Tornadotorken

Den andra installationen är en s.k. tornadotork (Airgrinder 3455NH). En torktyp som är särskilt lämplig för slamprodukter och andra svårtorkade material som lätt klumpar ihop sig. Materialet förs in i torken via en cellmatare och för vidare med torkluften in i en cyklon.

I cyklonen får torkmaterialet mycken hög hastighet med hjälp av en stor fläkt. Genom den stora partikelhastigheten slås materialet sönder och torkar i ett moment på bara någon sekund. Samtidigt sker en separation av små och större partiklar. De mindre partiklarna går vidare ut till ett filter som är uppställt utanför byggnaden. De större partiklarna faller ner genom cyklonen och hamnar i ett kärl under torken. Fördelningen mellan andelen stora och små partikelfraktioner kan ställas efter önskemål. Förvärmning av torkluften sker även i detta fall med den gemensamma varmluftspannan. Denna torktyp är avsedd att användas i anslutning till en processindustri där tillgång till relativt stora mängder spillvärme finns att tillgå. Här simuleras detta med varmluftspannan.


Kontaktinformation