Framtidens automation

Senast ändrad: 28 augusti 2020

Hur ser det framtida skogsbruket ut? Vad tror och tänker skogsbranschen om automation? SLU behöver nu din hjälp att ta reda på detta.

Enkät

Hur ser det framtida skogsbruket ut? Vad tror och tänker skogsbranschen om automation? SLU behöver nu din hjälp att ta reda på detta. Är du en del av skogsbranschen? Besvara vår enkät om vad du tror om framtida automation. Resultaten från enkäten kommer att ligga till grund för en workshop där vi fördjupar oss ytterligare i dessa frågor. Den här enkäten ingår i forskningsprojektet AUTO2.

Klicka här för att komma till enkäten

Intresseanmälan till workshop i framtidens automation

Vid en webbaserad workshop presenteras resultat från ovanstående enkätundersökning och olika framtida maskinsystem diskuteras i små grupper samt i ”helklass”. Ola Lindroos kommer att hålla i dagen med hjälp från kollegor på SLU och Skogstekniska klustret.

Företrädare för branschen (Skogsbolag, entreprenörer, maskintillverkare och forskare) är inbjudna att delta, men antalet deltagare är begränsat. För att säkerställa att alla grupperingar finns representerade under workshopen så kommer vi först att ta in intresseanmälningar och sedan återkomma med en bekräftelse senast 2 veckor innan genomförande.

Tidpunkt: 30/9 kl 8:30-12:00

Workshopen genomförs webbaserat med SLUs Zoom-licens. Vi på universitetet, liksom övriga nordiska lärosäten, köper tjänsten Zoom av Sunet/NORDUnet och är alltså inte en del av ”publika Zoom”. NORDUnets Zoomtjänst följer GDPR och övrig europeisk datalagstiftning och all data lagras och behandlas inom EU.

Vill du delta i vår webbaserade workshop på temat så kan du anmäla dig här:

Workshop i Framtidens automation

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.