Utvärdering av vältskydd för fyrhjuling – deltagare till forskningsprojekt sökes

Senast ändrad: 17 augusti 2020

Idag finns ca 190 000 fyrhjulingar registrerade i Sverige. I takt med att antalet fordon och brukare ökat har även olyckor med allvarliga personskador som följd blivit vanliga, årligen har ca 8-9 personer omkommit i samband med fyrhjulningskörning. I flertalet av dödsolyckorna har fyrhjulingen vält. Ett stort antal forskningsstudier har visat att ett enkelt vältskydd på fyrhjulingar väsentligt minskar risken för allvarliga personskador vid vältningsolyckor, och att monteringen av en lätt skyddsanordning på fordonet inte märkbart försämra dess stabilitet.

Nu startar ett forskningsprojekt som ska sammanställa och utvärdera fyrhjulingsanvändares erfarenheter och synpunkter gällande säkerhet och funktion, samt fånga upp vilka eventuella problem som kan upplevas med att ha ett vältskydd monterat på fordonet. Målet är att de sammanställda erfarenheterna ska leda till utveckling av bättre och mer attraktiva produkter som i förlängningen kan öka acceptansen och efterfrågan på skyddsanordningar bland fyrhjulingsförare, och därigenom minska antalet personskador och dödsfall.  

Delta i studien och bidra till en säkrare framtid!

Vi söker nu 50 fyrhjulingsanvändare som vill delta i denna studie där vi ger dig möjligheten att få köpa ett vältskydd för 1500kr (normalpris ca 5000kr), mot att du under ungefär ett års tid använder din fyrhjuling med vältskyddet och berättar för oss om dina erfarenheter och synpunkter vid totalt tre intervjutillfällen. Det vältskydd som kommer användas i studien är Quadbar Flexi, https://quadbar.com/.

Förutsättningar för att delta:

För att delta i studien ska du ha en fyrhjuling som du regelbundet använder i ditt arbete, i ditt jord- eller skogsbruk, eller för dina fritidsaktiviteter. Vi söker få en variation av deltagare i form av:

  • Geografisk spridning över landet (där du helst ska ha möjlighet att ta dig till Hässleholm, örebro, Mora, Tavelsjö eller Luleå för utlämning och montering av vältskyddet).
  • Fyrhjulingens användningsområde och nyttjandegrad.
  • Variation i föraregenskaper.

Den första anmälningsomgången är nu stängd, men du kan fortsatt anmäla ditt intresse för deltagande om det blir en plats ledig i studien.

Studien startar under hösten 2020 och pågår till 2022. Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Skulle du välja att lämna studien i förtid kan du antingen återlämna eller lösa in skyddsbågen enligt särskild överenskommelse.

Intresseanmälan till reservplats

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.