Björnspillningsinventering 2016

Senast ändrad: 16 juni 2020
Björn

Resultaten från björnspillningsinventeringen som genomfördes i Norrbottens län 2016 visar att det fanns omkring 500 björnar i länet hösten 2016.

Länsstyrelsen ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter (SLU). Sammantaget skickade ca 880 personer in nära 1 600 spillningsprover under hela inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 73 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Proverna analyserades av Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Utifrån de individbestämda proverna beräknade Skandinaviska Björnprojektet björnstammens storlek till 506 björnar (463-548, 95 % konfidensintervall). Resultatet ligger i linje med informationen från Björnobsen.

Inventeringens genomförande i fält har förbättrats jämfört med 2010, både vad gäller antalet insamlare som deltog och det totala antalet inskickade prover.

- Det är bra att insamlingen har utökats speciellt ovan odlingsgränsen. Vi har fått en tydligare bild av björnstammen i vissa delar av länet, säger Alexander Winiger, inventeringsansvarig för stora rovdjur i Norrbottens län.

Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i spillningsinventeringen av länets björnstam. Det är en grundläggande förutsättning för att lyckas med en spillningsinventering att det finns intresse och vilja bland allmänheten att skicka in prover.

Rapporter och information om inventeringen 2016

Viltskadecenters sammanfattande rapport: Spillningsinventering av björn i  Norrbottens län 2016

Tabell med statistik över björnspillningsprover från Norrbotten 2016

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2016 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2016 - inklusive alla provresultat (63 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport över beräkningar av björnstammens storlek i Norrbottens län 2016

 

Kontakt hos länsstyrelsen

Alexander Winiger, Rovdjurshandläggare Fältenheten
alexander.winiger@lansstyrelsen.se
Telefon: 072-208 79 66, 010-225 5 41

Provresultaten finns i Rovbase

Vid mottagandet av proverna registrerade Viltskadecenter dem i databasen Rovbase. Nu har de kompletterats med information från analysresultaten. I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. 55 prover från insamlingen kommer från individer som är kända sedan tidigare.
Direktlänk till alla prover från insamlingen 2016.

Hur söker jag i Rovbase?

Så här söker du i Rovbase

Enkelt sök

  1. Alla arter är förbockade på startsidan. Klicka ur de arter du inte vill ha med så att endast den art eller de arter du är intresserad av finns kvar.
  2. Fyll i län eller kommun. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  3. Tidsperioden "senaste år" är förvald, men kan ändras till senaste vecka eller månad. Man kan även välja "Alla", men då får man enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man går till "Avancerad sök" (länk finns högst upp i den vita sökrutan). Se nedan.
  4. Klicka på "Sök" (ovanför djursymbolerna).

Nu visas alla typer av observationer. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Avancerat sök

  1. Under "Plats och period" ställer du in exakt vilken tidsperiod du vill titta på.
  2. Under "Observationer" är alla typer förbockade. Om du enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  3. Klicka på "Sök" så kommer kartan med alla spillningsprover upp.
  4. Leta fram ditt prov genom att zooma in i kartan. Klicka på förstoringsglaset med + och sedan i kartan igen, så många gånger som behövs för att urskilja enskilda prover. För att kunna dra i och flytta kartbilden måste du klicka på handsymbolen.

Under "Rovdjur" kan man även söka direkt på en specifik streckkod (om man har fotograferat eller antecknat den) och få träff på enbart det provet.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Mera info

Om en individ har identifierats så framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan eller på en post i träfflistan till vänster. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. I exempelvis BI407142 Z15-412 är BI407142 det unika Id-namnet och Z15-412 trivialnamnet. Alla nya individer som identifierades 2015 har fått trivialnamn som börjar med Y15 eller Z15 följt av ett löpnummer (412 i detta exempel). De individer som inte har Y15 eller Z15 är kända sedan tidigare. Ett exempel är BI080654 AC2014-140 som identifierades första gången i Västerbotten 2014 och i 16 prover i Jämtland 2015.

Supporttelefon för Rovbase: 0581-69 73 73

Relaterade sidor:
Sidansvarig: maria.levin@slu.se