Björnspillningsinventering 2016

Senast ändrad: 03 mars 2021
Björn

Resultaten från björnspillningsinventeringen som genomfördes i Norrbottens län 2016 visar att det fanns omkring 500 björnar i länet hösten 2016.

Länsstyrelsen ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter (SLU). Sammantaget skickade ca 880 personer in nära 1 600 spillningsprover under hela inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 73 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Proverna analyserades av Centrum för genetisk identifiering (CGI) vid Naturhistoriska Riksmuseet. Utifrån de individbestämda proverna beräknade Skandinaviska Björnprojektet björnstammens storlek till 506 björnar (463-548, 95 % konfidensintervall). Resultatet ligger i linje med informationen från Björnobsen.

Inventeringens genomförande i fält har förbättrats jämfört med 2010, både vad gäller antalet insamlare som deltog och det totala antalet inskickade prover.

- Det är bra att insamlingen har utökats speciellt ovan odlingsgränsen. Vi har fått en tydligare bild av björnstammen i vissa delar av länet, säger Alexander Winiger, inventeringsansvarig för stora rovdjur i Norrbottens län.

Länsstyrelsen vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i spillningsinventeringen av länets björnstam. Det är en grundläggande förutsättning för att lyckas med en spillningsinventering att det finns intresse och vilja bland allmänheten att skicka in prover.

Rapporter och information om inventeringen 2016

Viltskadecenters sammanfattande rapport: Spillningsinventering av björn i  Norrbottens län 2016

Tabell med statistik över björnspillningsprover från Norrbotten 2016

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2016 - utan bilagor

Naturhistoriska riksmuseets tekniska rapport över de genetiska analyserna av björnproverna 2016 - inklusive alla provresultat (63 sidor)

Skandinaviska Björnprojektets rapport över beräkningar av björnstammens storlek i Norrbottens län 2016

 

Provresultaten finns i Rovbase

Vid mottagandet av proverna registrerade Viltskadecenter dem i databasen Rovbase. Nu har de kompletterats med information från analysresultaten. I Rovbase finns även andra typer av prover som samlats in från björnar i Sverige och Norge. 55 prover från insamlingen kommer från individer som är kända sedan tidigare.
Direktlänk till alla prover från insamlingen 2016.

Så här söker du i Rovbase

Så här söker du i Rovbase

  1. Välj rovdjur: Aktivera knappen för arten eller arterna som ska visas i kartan.
    Resultat från den senaste månaden visas automatiskt för alla observationstyper i kartan för både Sverige och Norge.
  2. Välj tidsperiod (tid): Senaste månaden är förvald, men kan ändras till senaste veckan eller senaste året. Det går även välja "alla", men det medför enormt många träffar. Tidsperioden kan ställas in med exakta datum om man klickar på "Välj datum".
  3. Välj registreringar: Under "Observation av rovdjur" är alla olika observationstyper förbockade. Om du till exempel enbart vill se prover som samlats in för DNA-analys måste du klicka ur alla utom DNA-rutorna.
  4. Välj geografiskt område: Fyll i län eller kommun och välj från listan som kommer upp. Det går att söka på flera län eller kommuner eller en kombination av dessa.
  5. Sökresultatet visas direkt i kartan när man gör ändringar. Om man klickar på en enskild symbol kommer all information om denna upp i en ruta i kartan.
  6. Beroende på zoomläge kan flera observationer som ligger nära varandra visas som en prick med ett nummer i. Man kan klicka på ”Nästa”/”Föregående” i rutan i kartan för att få mer information om observationerna som ingår när man har klickat på pricken.
  7. Vill man se resultatet i en lista istället klickar man på ”Visa resultat i listan” längs ner i sökpanelen.

Rovbase vargsök

Mer info

Om en individ har identifierats via DNA-analys framgår det i detaljtexten som visas när man klickar på en symbol i kartan (”Den är identifierad som XXX”) eller på en post i träfflistan till vänster som en klickbar länk. Alla individer har ett unikt ID och ett trivialnamn. Trivialnamnet innehåller årtalet där en individ identifierats för första gången.

Om man klickar på individnamnet uppdateras kartan med alla observationer individen har identifierats någonsin. För varg anges dessutom födelsereviret i resultatpanelen till vänster om kartan.

Härifrån kan man gå tillbaka till sökpanelen via knappen ”Tillbaka till sök” högst upp till vänster.

I sökrutan i kartan kan man söka på en specifik individ, streckkod eller ett Rovbase-ID.

Val av kartskikt görs via kartskiktsymbolen i kartan uppe till höger under ”förstoringsglasen”.

Fakta:

Björnspillningsinventeringen genomfördes i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet (SLU) och genetiska laboratorier. Naturvårdsverket bidrog med viss finansiering.

Relaterade sidor: