Kalvning i hägn och områdesriktad jakt (KOJ)

Senast ändrad: 15 februari 2017

I projektet undersöker vi hur åtgärderna kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn påverkar överlevnaden i renhjorden. Fältarbetet bedrivs i samebyarna Udtja och Gällivare skogssameby.

Projektet är ett uppdrag från regeringen och startade 2012 som en fortsättning på en studie rörande omfattningen av björnpredation på ren. 

Målsättningen med projektet är att  undersöka hur kalvning i hägn och områdesinriktad jakt efter björn i kalvningsområdet för ren påverkar överlevnaden i renhjorden (L2012/2817). Regeringsuppdraget ska slutredovisas i oktober 2017.

Samverkan

Viltskadecenter genomför projektet i samverkan med Udtja sameby, Gällivare skogssameby, Skandinaviska Björnprojektet (SLU), Institutionen för Husdjurens utfodring och vård/Renskötsel (SLU), Sametinget, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Svenska Samernas Riksförbund.

Sidansvarig: maria.levin@slu.se