Kalvning i hägn och områdesriktad jakt (KOJ)

Senast ändrad: 18 november 2020

I projektet undersöker vi hur åtgärderna kalvning i hägn och områdesriktad jakt på björn påverkar överlevnaden i renhjorden. Fältarbetet bedrivs i samebyarna Udtja och Gällivare skogssameby.

Projektet var ett uppdrag från regeringen och startade 2012 som en fortsättning på en studie rörande omfattningen av björnpredation på ren. 

Målsättningen med projektet var att undersöka hur kalvning i hägn och områdesinriktad jakt efter björn i kalvningsområdet för ren påverkar överlevnaden i renhjorden (L2012/2817).

Slutrapportering av uppdraget

Läs den kompletta rapporten här: Kalvning i hägn och områdesinriktad jakt på björn som åtgärder för att minska björnars predation på renar

 

Lyssna på Sveriges Radios rapportering om studien.

Samverkan

Viltskadecenter genomförde projektet i samverkan med Udtja sameby, Gällivare skogssameby, Skandinaviska Björnprojektet (SLU), Institutionen för Husdjurens utfodring och vård/Renskötsel (SLU), Sametinget, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Svenska Samernas Riksförbund.